Zgłoś atrakcję

Podanie danych innych niż określone w formularzu jest całkowicie dobrowolne.

Imię jest daną niezbędną do identyfikacji wolontariuszy podczas organizowania Brzeskich Dni Fantastyki. Data urodzenia jest daną niezbędną do określenia wieku wolontariusza, aby ocenić potrzebę podpisania zgody na udział w wolontariacie przez opiekuna prawnego. Adres e-mail jest daną niezbędną do komunikacji z wolontariuszami.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia z siedzibą w Brzegu przy ulicy Chocimskiej 8/2.

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu podania ich w formularzu. Osobie zgłaszającej się przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W razie naruszenia powyższych praw, przysługuje wniesienie skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Comments are closed.